November 2019 - January 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
November 10
 
11
 
12
 
13
 
Lobelia Carlini's Birthday
14
 
15
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
Guyver Densuo's Birthday
22
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
23
 
Paisley Pythia Peinforte's Birthday
24
 
25
 
8:00PM Community Icebreaker Event
26
 
27
 
28
 
29
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
30
 
December 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Kino Makoto's Birthday
6
 
Gemini / X's Wedding Anniversary
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
14
 
15
 
16
 
Eitak Razal's Birthday
17
 
18
 
19
 
Simon Kerrick's "Death Day"
20
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
21
 
22
 
23
 
Festivus
24
 
25
 
Harriet Weinberg's Birthday
Shinjesusmas
26
 
27
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
28
 
Miara's Birthday
29
 
30
 
8:00PM Community Icebreaker Event
31
 
January 1 2020
 
2
 
3
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
4
 
5
 
6
 
Tomoe Hotaru's Birthday
7
 
8
 
9
 
10
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS
18