July 2020 - October 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
July 26
 
27
 
Mango's Birthday
8:00PM Community Icebreaker Event
28
 
29
 
30
 
Seiya Kou's Birthday
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
31
 
August 1
 
2
 
3
 
Chiba Mamoru's Birthday
4
 
5
 
Erica Fontaine's Birthday
6
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Site Anniversary
26
 
27
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
28
 
29
 
30
 
31
 
8:00PM Community Icebreaker Event
September 1
 
2
 
3
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
SUPER BIRTHDAY DAY (the 400)
9
 
10
 
Mizuno Ami's Birthday
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
The Intern's Birthday
16
 
17
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
25
 
26
 
27
 
28
 
8:00PM Community Icebreaker Event
29
 
30
 
Doctor Xadium's Birthday
October 1
 
8:00PM KUNG FU FRIDAYS but it's on a Thursday
2
 
3